Gerard met Poeks

november 2006: 'op de klapstoel', het Parool