Voor het stikken van het lachen, voor het stillen van de pijn

Interview in "VERLIES, wegwijzers in  het Land van Rouw" door Riet Fiddelaers-Jaspers

In nogal wat liedjes zingt Gerard over verlies en rouw. Dragen over het verlies van zijn vader, Kan de deur nie dicht?, gebaseerd op Funeral Blues van W.H. Auden. Gerard: ‘Ook D’n boom gaat over mijn vader en Marie over mijn moeder, die de spullen opruimt van mijn vader na zijn dood. En natuurlijk As ge nie . . . over mijn zusje Marijke. ‘Dat lied kon ik pas schrijven toen mijn vader overleden was. Hij heeft nooit over de dood van Marijke kunnen praten’.


 

In gesprek met Brabantse zanger Gerard van Maasakkers

 

Als ik voor dit interview naar het huis van Gerard van Maasakkers rijd, moet ik denken aan zijn lied We gaon op huis aan, ik draai het vaak na afloop van een opleidingsdag. Ik ga nu ook ‘op huis aan’ want Gerard woont in Budel, de plaats waar ik geboren en getogen ben. Hij woont tegenover de kerk waar ik gedoopt ben, mijn eerste communie deed en trouwde. Waar de uitvaartdienst van mijn ouders was, kortom waar een belangrijk deel van mijn leven zich voltrok.
Zelf is Gerard in Nuenen geboren. Hij was 19 in 1968 zoals een van zijn liedjes heten, dus reken maar uit. Als zoon van een middenstandsgezin, zijn vader had een hoveniersbedrijf, groeide hij op met Brabantse nuchterheid, aanpakken en hard werken. De liefde was voelbaar maar onuitgesproken. Hij was de oudste van zes kinderen van wie er een al jong stierf. Maar daarover later meer.

Muziek, zang en stem kunnen deuren openen die anders gesloten blijven. Ik herinner me hoe ik enkele jaren geleden naar een concert van Gerard ging, hij zong Dragen, voor mij toen nog een onbekend lied over de laatste dagen met zijn vader. Ik kreeg geen kans om de ‘poort’ van mijn hart te sluiten en het lied kwam binnen als een bom. De tranen bleven stromen. Het is een prachtig verhaal, verteld in drie minuten. De vader die zijn kind draagt, de conflicten die in de puberteit tussen vader en zoon ontstaan en dan, als de vader oud en ziek is, de rollen omgekeerd worden en het kind zijn vader draagt.

hou me mer, hou me mer

hou me mer vast
ik zal oe dragen, hou me mer vast

van 't bed naar de po-stoel

en dan weer terug

ligde wel goed zo,
slaopt mer gerust
vader,
ik zal oe dragen

op de foto van ‘t bidprentje
glimlachte gij
vader,
ik draag oe bij mij.
(uit: Dragen)

Gerard zingt liedjes over liefde, leven en rouw. Alles wat er in onze opleiding Land van Rouw voorbij komt, kom ik in zijn liedjes tegen. Ik vraag hem: ‘Wat is de bron van je zingen? Gerard: ‘Ik put uit mijn leven, wat me ontroert, wat me kwaad maakt, wat me blij maakt. Meestal is het zo dichtbij en heeft het met familie, liefde, verdriet of rouw te maken. Als ik erdoor geraakt word, op welke manier dan ook, dan kan ik ook andere mensen raken. Elke cd is eigenlijk weer een weerslag van hoe ik op dat moment in het leven sta’.

Als ik er door geraakt word, kan ik ook andere mensen raken

In de week na dit interview heeft Gerard een optreden in ons dorp. Aan het begin van de avond eert hij zijn ouders door het lied Dragen te zingen over zijn vader en Liedje van Altijd over zijn moeder. Hij zet zijn ouders achter zich en daarmee ook de ouders van zijn toehoorders. Gerard: ‘Liedje van Altijd gaat over het doorgeven van dingen van de ene generatie naar de volgende. Ik geef de dingen, die ik van ‘ons moeder’ geleerd heb, door aan anderen. Dat is de essentie van leven: blijven leven in de harten van mensen. Ik vind het een heel rijk lied, er zit alles in: de moeder en het kind, voor elkaar zorgen, elkaar rijkdom meegeven door voor elkaar te zingen en dus gaat het ook over rouw want aan al die dingen komt op een gegeven moment een einde’.

Dat is de essentie van leven: blijven leven in de harten van mensen

Riet: ‘Eigenlijk voel je in die liedjes dat je het te doen hebt met je ouders, ook al heb je conflicten of had je het liever anders gezien. Het zijn jouw ouders en er zijn geen betere’. Gerard: ‘Ja, dat zit er in Dragen ook zo in: ‘Ik denk aan d'n tijd da wij mekaar amper verdroegen, umda gij nie wilde, umda ik nie kon of andersum, 't doet er nou nie meer toe.’

De verliescirkel
De stappen in de verliescirkel die we in de opleiding als basis gebruiken, komen vrijwel allemaal voorbij in de liedjes van Gerard.

Welkom en contact
Wat Gerard als geen ander kan, is zijn toehoorders het gevoel geven dat ze welkom zijn. ‘Zitten jullie goed? Kunnen jullie het zien?’,  zo breekt hij het ijs. Als hij met zijn band zingt, heeft hij duidelijk plezier in het contact en richt hij zich niet alleen tot de zaal maar ook tot zijn bandleden. Oogcontact, een glimlach. ‘Zonder mijn muzikanten kan ik het niet en ook zonder het publiek zijn we nergens. Ik zeg altijd, zonder jullie gebeurt er ook niks. En als het wel gebeurt . . . Dat is het mooie en ook het onbenoembare van een optreden. Zelfs als je er geen zin in hebt, kan het toch gebeuren dat het publiek je zo optilt dat je boven jezelf uitstijgt. Dat is de magie van theater en van kunst. Ik weet wel dat in een liedje dat hout snijdt, meer tússen de regels moet zitten dan letterlijk in de tekst. Het is het geheel van tekst, muziek, rust en overgangen waardoor er iets gebeurt met de maker en dus ook met de luisteraar. En vervolgens vertel ik een verhaal waarin ik de mensen meeneem, waarin ze ook weer op adem kunnen komen na de ontroering, of even kunnen lachen.
Bij een concert komen we allemaal apart aan uit verschillende delen van Nederland: de bandleden, de technici en ik. We doen eerst wat er moet gebeuren voor het optreden. En als dat allemaal klaar is, eten we samen, daar hecht ik aan. Ik neem het eten mee, maak een salade of zo. Tijd nemen voor elkaar en even rust nemen, voor mij is dat een wezenlijk onderdeel van zo’n optreden. Dat vind ik mooi’.
En als Gerard tijdens het concert Hier heur ik thuis zingt, voel ik me helemaal welkom.

Hechting
Over hechting en liefde zingt Gerard veelvuldig. Zoals in As’t dalijk donker is: Gij bent er nooit/En wa ik het meeste mis/Ik heb oe nodig/As het dalijk donker is. ‘Dat is een vertaling maar ik heb het natuurlijk niet voor niks vertaald. Toch liggen eigen liedjes dichter bij mij. Zoals  Gij en ik. Hoewel Ik neem jou mee me ook na aan het hart ligt en dat is ook een vertaling, van een Italiaans lied’.

ik neem jou mee, overal waar ik heenga
as ik alleen ben; gij bent erbij
ik neem jou mee en as ik slapen ga
leg ik jou onder het kussen bij mij
(uit: Ik neem jou mee)

Intimiteit en seksualiteit

dan doe ik al ons kleren uit
ik wil alleen mer huid op huid

Intimiteit heeft Gerard van huis uit niet echt meegekregen. Zijn vader was streng en had hoge verwachtingen van zijn kinderen, zijn moeder vond het moeilijk om genegenheid te laten zien.

ze hee’t ‘m nooit gezeed
hoeveul ze van ‘m houdt
da werd in vur mekare zorgen vertaald
(uit: Marie)

Toch zijn de liedjes van Gerard vaak intiem, evenals de sfeer die hij creëert in de zaal. Bijzonder is dat hij  in liedjes over de liefde meestal in het midden laat over wie het gaat. ‘Het gaat niet over een man of een vrouw, het gaat erom wat er tussen twee mensen gebeurt. Eigenlijk gaat alleen Benny expliciet over homoseksualiteit.  En op mijn volgende cd komt een liedje dat hier ook over gaat’. Gerard schreef mooie liedjes over liefde en intimiteit zoals Gij en ik.

zoals de tranen in jouw ogen
als jouw hand de mijne raakt
we hoeven nie zoveul te zeggen
wij hebben alles meegemaakt
ooit was de stilte nie te harden
en ooit joeg er bliksem door de lucht
mer die jaren die verzachten
wij hoeven nie meer op de vlucht
(uit: Gij en ik)

Afscheid nemen
Gerard schreef Zomaar onverwacht naar aanleiding van zijn scheiding van Wim, met wie hij vijfentwintig jaar samen was. Hij kreeg voor dit lied de Annie MG Schmidtprijs
voor het beste theaterlied van 2011.

zomaar onverwacht

ik ben er amper op bedacht

krimpt m’n hart ineen

als ik denk hoe wij hier samen


zomaar ‘n moment

wa ik nou pas herken
waor ik nooit aan wennen zal;

da gij er nie meer bij zult zijn
(uit: Zomaar onverwacht)

Rouwen
In nogal wat liedjes zingt Gerard over verlies en rouw. Dragen over het verlies van zijn vader, Kan de deur nie dicht?, gebaseerd op Funeral Blues van W.H. Auden. Gerard: ‘Ook D’n boom gaat over mijn vader en Marie over mijn moeder, die de spullen opruimt van mijn vader na zijn dood. En natuurlijk As ge nie . . . over mijn zusje Marijke. ‘Dat lied kon ik pas schrijven toen mijn vader overleden was. Hij heeft nooit over de dood van Marijke kunnen praten’.
Loyaal als kinderen zijn, spraken ze er thuis dus niet over. Zelfs in het liedje blijft Gerard loyaal en maakt hij zijn zin niet af: As ge nie . . . Gerard: ‘Als mijn ouders weg waren, dan sloop ik naar de linnenkast waar op de bovenste plank een foto van Marijke lag.

Als mijn ouders weg waren, sloop ik naar de linnenkast om de foto van ons Marijke te pakken

Dat deden we allemaal, maar we wisten dat niet van elkaar. Die foto gingen we dan bestuderen en koesteren, ook om dat ongrijpbare van de dood te kunnen pakken. Het was de enige manier want alle andere foto’s waren uit de fotoalbums gehaald. Waarom weet ik niet. Later, toen mijn vader overleden was, heeft mijn moeder ze toch weer voor de dag gehaald. Toen mijn vader stierf, was ons Marijke het eerste waar we over spraken.
Mijn vader stond aan de overkant van de straat toen ze door een vrachtauto overreden werd, dat moet vreselijk zijn geweest. Hij verbood mijn moeder om te komen kijken, ik heb het wel gezien als achtjarige. Ik weet ook niet wat dat in de relatie van mijn ouders betekend heeft, ik denk dat het heel zwaar is geweest. En als je er dan ook niet over kunt praten….’
Gerard wordt stil. Al is het ruim een halve eeuw geleden gebeurd; het familiedrama trok een grote wissel op het gezin. Een vader met gestolde rouw, een moeder die haar liefde moeilijk kon uiten. Hard werken in het hoveniersbedrijf, het gebeuren verzwijgen, dat was de remedie. Wat kon je anders doen dan zwijgen als het te groot was voor woorden? Gerard verloor het gezin zoals het was en ging van zijn plek als kind. ‘Ik schoot meteen in mijn rol als oudste. Ik zorgde ervoor dat de jongere kinderen niet te veel herrie maakten omdat ons vader en moeder in de rouw waren. Dat was er meteen, acuut’.

Wat kun je anders doen dan zwijgen als een verdriet te groot is voor woorden?

Gerard staat op en pakt een fotoboekje dat is gemaakt bij de dood van zijn moeder, enkele jaren geleden. ‘Toen hebben we ons Marijke op laten graven om haar weer terug te brengen naar ons moeder en ons vader’. In het boekje staan foto’s van de opgraving met de broers en zus aan de rand van het grafje. Daar lopen ze ruim vijftig jaar later gezamenlijk op het kerkhof met de stoffelijke resten van hun zusje in een roze doek gewikkeld. Een ontroerend beeld, alsof er een kindje naar de doopvont gedragen wordt.

as ge nie, dan worde vandaog vijftig
en ik zing dit liedje vur jou

zusje
kusje
zusje
kusje
dag marijke

as ge nie
amper drie

Ze wordt op de baar bij haar overleden moeder gelegd en ze worden samen begraven in het graf van vader. De kinderen brengen samen wat veel te vroeg gescheiden is.

Betekenis geven
Als ik Gerard zo hoor praten over de ingrijpende gebeurtenis in zijn jeugd en de rouw die niet genomen kon worden, kan ik voelen hoe hij zich staande moest houden in die omstandigheden. Het ging niet anders. Maar uit die overleving is ook zijn kwaliteit geboren. In het schrijven en zingen van liederen kan hij zijn gevoelens uiten. Ik zou bijna zeggen: tussen Gerard en zijn rouw zit altijd een liedje. Gerard: ‘Het onder woorden brengen in een ‘roman van drie minuten’ helpt mij. Ik ben ook een tijdje in therapie geweest en van die vrouw kreeg ik een steen die ik aan de kant van mijn hart bij me moest dragen. Ik ben daar niet zo van, maar ik heb het toch maar gedaan. Al wandelend op de hei was ik er een beetje mee aan het spelen en ineens had ik mezelf als klein manneke aan de hand. Dat manneke dat ik al zo jong achter had moeten laten. Ik vertelde het aan mijn tekstschrijver die het prachtige lied Kleine Gerard schreef. Dat is zo’n mooie tekst om te zingen’.

Ineens had ik mezelf als klein manneke aan de hand

zo maar midden in de polder
zo maar midden op het land
zo maar midden overdag
geef ik jou m'n hand
klein manneke, kleine Gerard

en ik moet lachen om de wind
die dur jouw krullen blaast
en gij moet lachen om die kale kop
van men daarnaast
klein manneke, kleine Gerard
(uit: Kleine Gerard)

Vriendschap
Tot slot praten we over zijn lied ’n Handvol vrienden. ‘Ik was erg content toen ik die tekst vond. Met sommige vrienden lach je wel meer dan dat je ermee treurt, maar met de allerbesten kun je beide en dat is schitterend. In die zinnen zit alles.

mer 'n handvol vrienden
meer hoeft da niet te zijn
vur 't stikken van 't lachen
vur 't stillen van de pijn
(uit: ’n Handvol vrienden)

De slingerbeweging van bezig zijn met verdriet en bezig zijn met afleiding is verweven met de liedjes van Gerard. Hij heeft ook zeer vrolijke liedjes waarbij ik moeilijk op mijn stoel kan blijven zitten. He gaode mee, Ik geef een fist of Daor is de zon om er maar een paar te noemen. Bij zijn concerten wordt gelachen en gehuild, het mag er allemaal zijn. ‘Maar muziek is zo wonderlijk, het komt op zo’n andere manier binnen dan de rationele dingen. En dan raakt het een laag die dikwijls niet wordt aangeraakt’.
Wellicht probeert kleine Gerard met zijn muziek zijn vader nog te bereiken en is dat juist de kern van zijn succes. Als grote Gerard zingt met kleine Gerard aan zijn hand, dringt hij door de kieren en sleutelgaten van mijn poort heen en raakt hij mijn ziel. ‘Ik moet mijn eigen ontroering pakken want anders zit ik in mijne kop. Maar als ik woorden kan geven aan iets wat bijna niet te vangen is, als dat lukt dan is dat een groot geluksmoment’.

Meer informatie over Gerard van Maasakkers, zijn cd’s en zijn optredens op www.gerardmaasakkers.com
 

 

30-12-17 Eindhovens Dagblad

Een pilsje en een platencontract: zanger Gerard van Maasakkers veertig jaar in het vak Een platenbaas trakteerde op bier en bood folkzanger Gerard van Maasakkers (1949) veertig jaar geleden ver ... lees verder

11-12-17 www.theaterkrant.nl

★★★★☆ KLEINKUNST 8 DECEMBER 2017 - THEATER GEERT TEIS, STADSKANAAL - SPEELLIJST VAN MAASAKKERS OVERSCHRIJDT MOEITELOOS PROVINCIEGRENZEN Door Luuk Verpaalen gepub ... lees verder

27-10-16 Recensie Fanfare Bombari (Hallo Heusden)

"TWEE FOCKING HOOIWAGENS" Het muziekspektakelstuk Fanfari Bombari, dat opgevoerd werd in kasteeltuin De Burcht in de vesting heeft bij het publiek een verpletterende indruk achtergelate ... lees verder

12-10-15 Geen gedoe, gewoon fijn zingen (Eindhovens Dagblad)

Muziekprogramma Gerard van Maasakkers en Frank Cools in première Geen gedoe, gewoon fijn zingen   door Frank van den Muijsenberg Ontroering, ironie, een drummachine en d ... lees verder

19-12-14 Hartverwarmende liedjes uit de Lage Landen

Hartverwarmende liedjes uit de Lage Landen www.folkforum.nl, 19 december 2014 -door Mirjam Adriaans In de zomer probeerden ze het al samen op de Gentse Feesten, deze avond brengen ze voor h ... lees verder

11-08-14 Tweemaal schitterend (Frits, voorjaar 2014)

tekst ... Gerard van Maasakkers, Tweemaal schitterend geplaatst door: webmaster op 9 april 2014 De gelauwerde liedjesschrijver pakt uit met twee live-platen. Op ‘Allez ... lees verder

02-05-14 Voor het stikken van het lachen, voor het stillen van de pijn

In gesprek met Brabantse zanger Gerard van Maasakkers   Als ik voor dit interview naar het huis van Gerard van Maasakkers rijd, moet ik denken aan zijn lied We gaon op huis aan, ik dra ... lees verder

06-04-14 Juryapport Annie MG Schmidtprijs

Met grote nieuwsgierigheid heeft de jury zich dit jaar weer gebogen over de meer dan 100 inzendingen voor de Annie M.G.Schmidtprijs van het jaar 2013. De voorselectie werd gemaakt door Kick van der ... lees verder

22-02-14 Interview Haarlems Dagblad

Brabantse liedjesmaker Gerard van Maasakkers in de Meerse Ontroering is geen ‘formule’ Lees tien recensies van shows of albums van Gerard van Maasakkers en gegarandeerd dat je in mi ... lees verder

12-02-14 4 Sterren in De Stentor

Gerard van Maasakkers zingt altijd liedjes van altijd [recensie] door DICK LANING - Voor Gerard van Maasakkers ga je niet naar het theater, je komt bij hem thuis. Al 35 jaar is zijn sfeer op he ... lees verder

03-12-13 Theaterkrant.nl; **** "Persoonlijke liedjes in intiem theaterconcert"

KLEINKUNST - 1 december 2013 - De Kleine Komedie, Amsterdam  Persoonlijke liedjes in intiem theaterconcert doorJoukje Akveld gezien 1 december 2013 Voor een avond leek de Amsterdamse K ... lees verder

25-11-13 ONTROERING EN OPTIMISME HAND IN HAND BIJ VAN MAASAKKERS

ONTROERING EN OPTIMISME HAND IN HAND BIJ VAN MAASAKKERS zondag, 24 november 2013 14:15 -door Mirjam Adriaans, foto Ronald Rietman- Hoewel het nieuwe theaterprogramma Allez van Gerard van Maas ... lees verder

25-06-12 tijdschrift "Brabants" 9/2 (Cor Swanenberg)

We mochten een van de try outs beleven van de jongste show van Gerard van Maasakkers in het Bossche Koningstheater. We werden weer ondergedompeld in die innemende warme sfeer! Zijn liedjes hebben i ... lees verder

17-04-12 Een persoonlijk lied dat toch universeel is (Trouw)

Zanger en liedjesschrijver Gerard van Maasakkers mag zich sinds gisteravond de winnaar noemen van de Annie M.G. Schmidtprijs 2011. Zijn nummer ‘Zomaar onverwacht’, een fraai weemoedige ... lees verder

19-03-12 Gerard van Maasakkers nog lang niet uitgezongen (Leeuwarder Courant)

LEEUWARDEN – Zo om het jaar doet de Brabantse troubadour Gerard van Maasakkers Friesland aan om even bij te praten en te zingen met de Brabanders om utens en zijn Friese volgers. ‘Lij ... lees verder

23-02-12 Folkforum.nl (Assie Aukes, febr 2012)

Lijflied zal, als ik goed geteld heb, het vijftiende album van Gerard van Maasakkers zijn. Veel is er veranderd in de vierendertigjarige carrière van deze Brabander uit Budel. Waren zijn eer ... lees verder

12-02-12 Niet gekleed op de Elfstedentocht (Drenthe Journaal)

Met twee blauwe ogen kijkt deze Brabantse troubadour ons aan, duidelijk niet gekleed om de elfstedentocht te schaatsen. En met die ervaring beschrijft hij over (zijn) het levenspad dat zich a ... lees verder

10-02-12 Moeiteloze melodieŽn (NRC, Henk van Gelder)

Moeiteloze melodieën „Nu zie ik pas hoe jong ik was”, zingt Gerard van Maasakkers in het titelnummer van zijn nieuwe cd Lijflied dat letterlijk over zijn lijf gaat. Het door zi ... lees verder

02-02-12 recensie www.kxculture.nl (januari '12)

  Van Maasakkers begint zijn eerste lied op Lijflied a-capella, en je weet meteen dat het goed zit. Het klinkt vertrouwd, gezongen in het romige Brabants, uitstekend ... lees verder

31-01-12 Gerard van Maasakkers naakt (www.hetlied.nl)

Gerard van Maasakkers naakt Zanger Gerard van Maasakkers heeft een nieuwe cd uitgebracht: ‘Lijflied’. En passend bij die titel zijn de twaalf nieuwe liedjes live opgenomen ... lees verder

10-01-12 Vier sterren voor cd LIJFLIED (Eindhovens dagblad)

Ook op zijn vijftiende plaat sinds 1978 etaleert Gerard van Maasakkers zijn bekende en vaak gelauwerde kwaliteiten. De zanger en liedjesschrijver uit Budel is als een schilder die met een paar stre ... lees verder

20-12-11 TROUW, 14-12-2011

Heftige onderwerpen, intieme liedjes, prachtige taal 'Lijflied'. M.m.v. Harry Hendriks (gitaar), Arthur Lijten (slag- werk) en Mike Roelofs (toetsen). Gezien: 11/12 Kleine Komedie, ... lees verder

13-12-11 Het zachte Brabants (Telegraaf 13/11/11)

THEATERPOP Het Brabants dialect krijgt weer een flinke knauw in aanzien dankzij  het gescheld met zachte g in de tweede New Kids-film. Gelukkig hebben we Gerard van Maasakkers nog, die de ... lees verder

12-12-11 NRC 12/12/11

column van Frits Abrahams in NRC. Brabantse lijfliedjes Je zou hem de andere, oudere kant van Brabant kunnen noemen: Gerard van Maasakkers, de 62-jarige singer-songwriter uit Budel. Als je, ... lees verder

18-11-11 Eindhovens Dagblad

Door Frank van den Muijsenberg „Ge kunt beter mee d’n draod in de war zijn dan mee oew eige”, zegt Gerard van Maasakkers, terwijl hij op het podium van theater de Kattendans in Berge ... lees verder

31-10-11 Gerard van Maasakkers raakt met gevoel

www.folkforum.nl door Mirjam Adriaans, foto's Ronald Rietman Soms wordt een avond niet bijzonder door een perfecte uitvoering, maar door een emotie die over een gezicht trekt, een lied dat je raakt ... lees verder

10-10-10 in de rij voor Van Maasakkers

Brabants Dagblad.nl (10-10-10) Brabantse zanger Gerard van Maasakkers trok zondagochtend een volle tent op het Lindepark in Oisterwijk. Al vroeg stonden de liefhebbers van dialectzang in de rij. Ho ... lees verder

07-10-10 Zwartrok

ED (plusminus) door Corrie de Leeuw: Gerard van Maasakkers mag niet zingen in de St. Janskerk in Kaatsheuvel. De pastoor heeft er een stokje voor gestoken. Wat hem betreft is Gerard van Maasakkers n ... lees verder

06-10-10 Van Maasakkers is puur

Brabants Dagblad (6 oktober) door Michel Koster en Tom Tacken: 'Stijf is de kaft en stijf zijn de woorden Tussen de regels lezen ze nie Hard is d'n taal, ik hoef 'm nie meer te heuren Lieven Heer, vur ... lees verder

04-10-10 Pastoor: Veto concert Van Maasakkers

Trouw, door Anniek van den Brand: Pastoor Groos (66) van het Brabantse Kaatsheuvel heeft een optreden verboden van zanger Gerard van Maasakkers. Van Maasakkers zou in de plaatselijke Sint Jan een bene ... lees verder

17-07-10 afscheid van een liefdeloze kerk

Trouw, door Anniek van den Brand: Ooit zat hij op het seminarie. Nu keert zanger Gerard van Maasakkers (60) de rooms-katholieke kerk de rug toe. Op hemelse muziek, dat dan weer wel. De vertolker van ... lees verder

14-05-10 Een goed liedjesschrijver

Fret (mei/juni2010) door Di-Lan Sun: Al meer dan dertig jaar is Gerard van Maasakkers bezig met muziek. Hij beschikt over een prettig stemgeluid en is ook nog eens een goed liedjesschrijver. Op 'deze ... lees verder

10-05-10 Deze Jongen

NewFolkSounds (maart 2010) door Hans van Deelen: Met Deze jongen trekt Gerard van Maasakkers enkele lijnen naar het verleden. Het is de titel van de lijvige biografie die in 2009 verscheen. Het lied D ... lees verder

07-05-10 tiptop in orde

Nederlands Dagblad: Niet lang na een uitbundig live dubbelalbum presenteert de sympathieke Brabantse zanger Gerard van Maasakkers (61) zijn nieuwe plaat. Die valt op omdat eens te meer blijkt dat het ... lees verder

31-03-10 een zuivere liedjesplaat

Recencie uit Plato Mania: Onder de titel 'Deze Jongen' maakt Gerard van Maasakkers furore. Er is een biografie over hem verschenen met deze titel, de man zelf zit in een theatertournee met dezelfde na ... lees verder

20-03-10 kleine blote liedjes

Nog zo’n ondergewaardeerde noorderbuur, althans bij ons. Een tjokvolle agenda in eigen land heeft Gerard Van Maasakkers steevast, maar hier weten de organisatoren nauwelijks van zijn bestaan af. ... lees verder

18-03-10 Very impressed

I'm very impressed that Gerard van Maasakkers can write such a songs year after year. Not many artists from america (or Sweden) can do that! Best regards, Bengt Edqvist, Sweden ... lees verder

17-03-10 4 sterren - Hulde

Revolver (Albums Nieuw) door Willem Huetink: De Brabantse bard vierde vorig jaar zijn 30-jarig jubileum en sleepte en passant de Gouden Harp binnen. Tevens verscheen zijn biografie Deze Jongen en rece ... lees verder

08-03-10 Gerard op weg naar BraziliŽ

BUDEL - Gerard van Maasakkers is onderweg naar de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Hij neemt daar met Veldkamp produkties een documentaire op over zijn samenwerking met de slagwerkersgroep Batuque Ba ... lees verder

08-03-10 radartracks

www.fileunder.nl/archives/2010/02/ Gerard van Maasakkers is zo'n Nederlandse muzikant die jarenlang mijn radartracks wist te ontwijken. Pas toen ik enkele jaren geleden met een Brabantse collega op ee ... lees verder

26-02-10 deze jongen: subtiele betrokkenheid

In een interview gaat het over de actualiteit in Afghanistan en uit hij zijn twijfels, weegt zijn woorden, zegt dat hij ook niet weet hoe het moet. Nee, een protestzanger die grote problemen aan de ka ... lees verder

14-02-10 stilte aan de woorden

Lex Bohlmeijer (NCRV Volgspot, Radio 2): 'Gerard geeft niet alleen woorden aan de stilte, hij geeft ook stilte aan de woorden'. Een bezoekster van de voorstelling in Gouda (20 februari 2010): 'de tra ... lees verder

11-02-10 een vriendelijke theaterreus

de Volkskrant, door Merijn Henfling: Warme liedjes van een vriendelijke theaterreus | CABARET | 'Ik ben geen man voor een spandoek', zingt Gerard van Maasakkers in het openingsnummer van zijn voorstel ... lees verder

09-02-10 Nieuwe pareltjes van Van Maasakkers

Leeuwarder Courant (door Wim Vervoort) Stania State, Oentsjerk - Na een uitgebreide tournee vanwege zijn dertigjarig jubileum, het winnen van een Gouden Harp voor zijn gehele oeuvre en een tribute-a ... lees verder

02-02-10 Overdacht, doorleefd, gerijpt!

Door Joyce: Op voorhand durf ik te stellen dat dit de beste cd van Gerard tot nu toe zal gaan worden. Ik - grote bofkont - was op 9 november jl. bij de try-out bij "meneer Frits" in Eindhove ... lees verder

01-02-10 Kanariepietje vur een liedje

Gaykrant (januari 2010) door Rits de Wit. Hij is definitief niet meer exclusief van ons, Brabanders. De ooit zo heerlijk provinciale, altijd benaderbare singer/songwriter trekt inmiddels ook in de res ... lees verder

22-01-10 teksten in een muzikaal jasje

Door: GabyMcRaaij Ook de cd 'Deze jongen' belooft weer een mooie te worden. Gerard gaat dit keer in zichzelf, maar ook in de wereld op zoek naar inspiratie, wat zorgt voor een afwisselende cd met veel ... lees verder

14-01-10 Deze jongen is goed bezig

UITgids BN/De Stem 14 januari 2010 door Willem Jongeneelen. In 2008 zat hij dertig jaar ‘in het vak’. Vorig jaar ontving hij een Gouden Harp voor zijn hele oeuvre, eerden zijn collega&rsqu ... lees verder

11-01-10 mooie liedjes, sterke teksten

Door Doria: Ik ben naar het concert 'deze jongen' geweest. het was geweldig. Afwisselende liedjes, vrolijk en ontroerend (tranen liepen over mijn wangen) en sterke teksten. Als importbrabander ben ik ... lees verder

05-01-10 Het moet 'typisch Gerard' blijven

Eindhovens Dagblad (5 januari 2010) Door Frank van den Muijsenberg BUDEL - Natuurlijk had Gerard van Maasakkers de gemakkelijke route kunnen kiezen. Tot in lengte van dagen zou de zanger/songschrijve ... lees verder

12-11-09 Primeur van wereldformaat

Rond de Linde nr.46 In de concertagenda van Ad van Meurs, die wekelijks op maandagavond in 'Meneer Frits' een internationaal muzikaal talent presenteert, was maandag 9 november jl. voorbehouden aan on ... lees verder

25-10-09 videoclip in BraziliŽ

Gerard van Maasakkers heeft met Batuque Batucada audio en video opnamen gemaakt voor zijn nieuwe nummer 'dansen'. Enthousiast vertelt hij: "Werken met deze jongeren was fantastisch. M ... lees verder

13-10-09 De Kist, Ned 2 20.50

Persbericht De Kist – Gerard van Maasakkers - uitzending: dinsdag 13 oktober 2009, Ned 2 20.50 BN’ers praten openhartig over hun toekomstige dood Een serie van 10 intieme portretten ... lees verder

26-09-09 Buulse avond in de Walburg

Internetgazet Hamont-Achel: Gisteravond traden Gerard van Maasakkers met band en de harmonie EMM van Budel op in de Walburg. Al heel snel was de zaal uitverkocht en naar Gerard Coenen kon vaststellen: ... lees verder

12-06-09 Nederlands Dagblad

Brabant is meer dan de nieuwerwetse volkswijsheden van Guus Meeuwis. Al dertig jaar draait Gerard van Maasakkers (Nuenen,1949, vandaar het mooie lied ‘De aardappeleters’) zijn rondjes in h ... lees verder

13-03-09 Iets kleins raakt mij en ook anderen

www.bndestem.nl door Marius Roeting. Gerard van Maasakkers ontving eerder deze maand de Gouden Harp voor zijn gehele oeuvre. Het is een late erkenning voor een van Nederlands meest sympathieke, maar o ... lees verder

08-03-09 Buma Gouden Harp 2009

Jury rapport: Vorig jaar vierde Gerard van Maasakkers zijn dertigjarig zangersjubileum. De festiviteiten begonnen in juni met een reeks uitverkochte concerten in Muziekcentrum Frits Philips in Eindhov ... lees verder

07-03-09 Jubileum cd|dvd

Eindhovens Dagblad: Zanger en liedjeschrijver Gerard van Maasakkers kreeg donderdag de landelijke muziekprijs de Gouden Harp voor zijn hele oeuvre. De nieuwe jubileum cd|dvd van de geboren Nuenenaar, ... lees verder

07-03-09 Een verdiende Gouden Harp

Eindhovens Dagblad: De prestigieuze Gouden Harp als oeuvreprijs voor Gerard van Maasakkers. Daar zal hij nog niet van gedroomd hebben toen hij medio jaren zeventig de jongerencentra van Zuidoost-Braba ... lees verder

06-03-09 Gouden Harp voor Van Maasakkers

Eindhovens Dagblad: HILVERSUM - Zanger Gerard van Maasakkers uit Budel is donderdagavond in Hilversum onderscheiden met een Gouden Harp. Tijdens de live uitzending van het Buma Harpen Gala 2009 kreeg ... lees verder

03-02-09 Gretig en benaderbaar

Haarlems Dagblad ed. Haarlemmermeer (28/01/2009), door Peter Bruyn: „Telkens als er een cd of voorstelling af is denk ik: Waar moet ik het nu de volgende keer, over twee jaar, weer over heb ... lees verder

21-01-09 As ge kunt ga Maasakkers dan zien

Noordoostpolder 20 januari 2009, door Truus Vegterlo. EMMELOORD - Het is extra leuk van Brabantse afkomst te zijn en te genieten van de uit Nuenen afkomstige Gerard van Maasakkers, maar zeker niet noo ... lees verder

09-01-09 Van Maasakkers is kwetsbaar en warm

Friesch Dagblad (09-01-2009) door Hessel Fluitman. De Brabantse troubadour van het kwetsbare levenslied Gerard van Maasakkers zingt dit seizoen zijn dertigste jaar op de bühne vol. Voor Van ... lees verder

31-12-08 Gerard van Maasakkers ANDERS

Knipsel uit FRED (DIALECTPOP 31-12-2008), door Renate Sun-Louw: Gerard van Maasakkers is een stille kracht in de Nederlandse muziekwereld die heel gestaag een prachtig oeuvre heeft opgebouwd van Braba ... lees verder

23-12-08 Sobere juweeltjes in sfeervol project

Folkforum (22/12/08) -door Mirjam Adriaans- "Deze twee maakten grote indruk op mij, en dat is in mijn geval niet zo voordehandliggend bij mooie dames," zo besloot Gerard van Maasakkers giste ... lees verder

16-12-08 Zijn status is inmiddels onwrikbaar

New Folk Sounds (december 2008/ januari 2009) door Hans van Deelen. De brede erkenning die Gerard van Maasakkers heden ten dage ten deel valt is natuurlijk niet meer dan terecht. Zijn status als ... lees verder

30-10-08 'Ne sconen oavond'

de Hilverbode: Meer dan 100 mensen, jong en oud, waren af gekomen op het optreden van de bekende in Nuenen geboren Brabantse zanger Gerard van Maasakkers in de Middelbeerse bibliotheek. De zaal was af ... lees verder

27-10-08 Van Maasakkers verwarmt het leven

Stentor Deventer Dagblad (27/10/2008) door Dick Laning: ZWOLLE – Cis Verdonk is dood. Al meer dan dertig jaar. Want toen al zong Gerard van Maasakkers over ‘t vrouwke dat teveul ... lees verder

14-10-08 eerbetoon aan bescheiden liedjessmid

Revolver (oktober 2008) door Harry de Jong. De Brabantse troubadour Gerard van Maasakkers geldt al jaren als een van de beste liedjesschrijvers van de lage landen. Het feit dat zijn recente album ... lees verder

08-10-08 prachtplaatje

Marcel Haerkens in www.oor.nl: Afgezien van enkele duetten is Gerard van Maasakkers zelf nauwelijks te horen op Anders. Vorig jaar had de liedjesschrijver om zijn dertigjarig jubileum luister bij te z ... lees verder

02-10-08 Een schitterende plaat

www.altcountry.nl aug/2008, door Hugo Vogel: Dertig jaar zijn er inmiddels verstreken sinds Gerard van Maasakkers in 1978 zijn eerste elpee, Kom er mer in, uitbracht. Om dit 30-jarig jubileum luister ... lees verder

27-09-08 Meer dan een aanrader

GayKrant 602, door Henk Krol: Na het beluisteren van de prachtige single Jij en ik/Gij en ik, waarop Gerard van Maasakkers een duet zingt met Paul de Leeuw, zal menig luisteraar hebben verwacht d ... lees verder

23-09-08 in Nederland op eenzame hoogte

Off The Records (muziekblad van Van Leest), door Rob Baljeu: Dertig jaar al zit liedjesschrijver, zanger, gitarist en theatermaker Gerard van Maasakkers uit het Brabantse land in het vak. Die mijlpaal ... lees verder

18-09-08 Anders is een prachtplaat !!

Vanderveen's cd afdeling, door Gert-Jan: De Brabander Gerard van Maasakkers vierde in juni z’n 30 jarige (!!) artiesten jubileum. Dat hij in de loop der jaren de nodige goeie wil heeft opgebouwd ... lees verder

15-09-08 Enthousiasme over streektalen

Hoogeveensche Courant, door Jolinda Doek: Theater De Tamboer bracht zaterdagavond een verrassend programma met de titel 'Noord-Zuid connectie'. Zangers uit alle hoeken van Nederland verlegden hun gren ... lees verder

07-09-08 Spannende injectie

De Volkskrant (04-09-2008) door Patrick van den Hanenberg: De goodwill die de Brabantse bard Gerard van Maasakkers bij zijn collega’s heeft is zo groot dat hij moeiteloos Paul de Leeuw, Bennie J ... lees verder

01-09-08 Warm bad voor songs Van Maasakkers

Eindhovens Dagblad (01-09-2008), door Frank van den Muijsenberg.  Albums waarop artiesten bij wijze van eerbetoon de liedjes van een collega interpreteren zijn vaak niet interessant. De platen v ... lees verder

28-08-08 Feestelijk eerbetoon

Folkforum (28-08-2008) door Mirjam Adriaans: Een jaar of dertig geleden klonk het wekelijks uit de radio: Hee gaode mee, dan gaon we 'n eindje lopen, lalala... en dan begonnen de uittips op Omroep Bra ... lees verder

22-08-08 Een geweldige singer-songwriter

Heaven (sep/okt 2008), nummer 5: 'Anders' heet de nieuwe cd van Gerard van Maasakkers, al bestaat dat anders er vooral uit dat van Maasakkers zelf nauwelijks op de cd te horen is. Het is een trib ... lees verder

16-08-08 Hollandse Hitmeesters!

Frits Spits: 'Anders' is een album dat steeds mooier wordt naarmate je het vaker hoort. Het kreeg dan ook steeds meer Strepen van Spits. Uiteindelijk werden het er zoveel dat Gerard van Maasakkers en ... lees verder

14-08-08 Gerard ontketent oase van stilte

Brabants Dagblad (14-08-2008), door Mark van de Voort: Van Maasakkers ontketent oase van stilte JUBILEUM 30 Midden in het rumoerige hart van het festivalplein bracht de ‘man met de zachte G' ee ... lees verder

09-06-08 Prachtige muziek van een echte mens

Brabant Pers: Vier keer volle bak in het muziekcentrum. En op zaterdagavond staat het gastenboek al tot voorbij de zondag vol met loftuitingen en bedankjes. Gerard van Maasakkers is na dertig jaa ... lees verder

03-06-08 De Van Nistelrooy v/d Brabantse muziek

Eindhovens Dagblad, door Peter Borgers: "Gerard is gewoon dé man. Een godfather mag ik hem niet noemen, daarvoor is hij te jong van geest, hij is nog heel ambitieus en gedreven." ... lees verder

14-02-08 Van Maasakkers blijft boeiende verteller

Heerenveense Courant (14/02/2008) door: Harry de Jong. Het valt de Brabantse troubadour Gerard van Maasakkers te prijzen dat hij na dertig jaar nog steeds niet stilstaat in zijn ontwikkeling. Want wat ... lees verder

08-01-08 Liedjes van verlies en verlangen

Het Parool (4-1-2007), door Ruud Buurman: Troost uit Noord-Hollandse polders klinkt zilt en nuchter. Brabantse troost klinkt zoet, nostalgisch, met een gemoedelijk zachte G. Teksten en muzikale stijle ... lees verder

07-01-08 Muziek van Troost echoot in je ziel

Stentor Deventer Dagblad (24/12/2007), door Dick Laning. Toch raar dat troost ook pijn kan doen. En precies daar waar de muziek geen woorden behoeft. Als de contrabas van Egon Kracht magistraal de hei ... lees verder

23-11-07 Sterke combinatie

de Volkskrant, 23 november 2007: Van Dam, Van Maasakkers en Zijlstra sterke combinatie Ster van de avond is Lydia van Dam, die haar jazzervaring meeneemt, maar ook niet vies blijkt van een rondje ca ... lees verder

22-11-07 Het resultaat is verbluffend

NoordHollands Dagblad: Troost. Elk theater kent wel een verrassing. Een voorstelling waarvan men achteraf zegt: 'Goed dat ik erbij geweest ben'. Of: Wat is het toch jammer dat ik dát gemist heb ... lees verder

19-11-07 Liedjes troosten bij verlangen en verlies

NRC, door Henk van Gelder:  Een herfstige kale boom domineert het toneelbeeld, en daarmee is de muziektheatervoorstelling Troost treffend getypeerd. Hier zingen Lydia van Dam, Gerard van Maasakk ... lees verder

17-11-07 De tranentrekkers liggen op de loer

Brabants Dagblad, door Mark Minnema: Het is een bont gezelschap van muzikanten dat voor de gelegenheid op een podium 'geveegd' wordt. De bescheiden bard Gerard van Maasakkers, de trompet spelende bal ... lees verder

17-11-07 Voor in de schoen...

Eindhovens Dagblad: Deze en andere foto's zijn te zien in het boek 'Bloemencorso Valkenswaard ontmoet Gerard van Maasakkers', dat momenteel goed verkoopt. Afgelopen najaar stond de Brabantse zanger ce ... lees verder

13-09-07 Ďt Kumt zoals Ďt kumt voor Thom

Brabants Dagblad (13-09-2008), door Tom Tacken. „Ik wou dat ik deze dag nog een keer over kon doen.” Zo vatte Thom van Velzen, een 9-jarige knul uit Tilburg, de dag samen die hem een lim ... lees verder

08-05-07 Met wordt meej in Helvoirt

Brabants Dagblad - HELVOIRT - Hier heur ik thuis', klinkt wekelijks aan het begin en het eind van Helvoirt, de serie. Maar schrijver en zanger van dat lied Gerard van Maasakkers heurt helemaal niet in ... lees verder

13-02-07 gewoon een wereldplaat

Heaven (mrt/apr 2007): Sinds zijn zilveren jubileum in 2003 is de Brabantse troubadour Gerard van Maasakkers bezig aan een opmerkelijke remonte. Ik kom zelf uit Zuidoost Brabant en Van Maasakkers ston ... lees verder

09-02-07 grand cru du disque

Plato (Mania nr 225) Zicht had ook Alle Elf Goed kunnen heten, als de eerste de beste carnavalsplaat, maar daar heeft Zicht niks mee van doen, ondanks de zuidelijke roots. Echter, de grote kunst van G ... lees verder

06-02-07 Alle Elf Goed

Plato (Mania 30): Exact twee jaar geleden sloten wij de recensie van GVM’s vorige cd Achterland af met ‘dit moet fantastisch zijn in de theaters!’. Het heeft helaas er nog niet van m ... lees verder

05-02-07 Brabantse warmte en melancholie

Algemeen Dagblad: In Brabant is hij al dertig jaar geliefd om zijn ‘schoon liekes’. Gerard van Maasakkers weet in hele simpele bewoordingen uiting te geven aan gebeurtenissen uit het alled ... lees verder

03-02-07 Van Maasakkers nu op hitlijst

Eindhovens Dagblad: Album 'Zicht' brengt Brabantse zanger weer 'n stapje verder. "Mijn liedjes gaan pas echt leven als mensen er een eigen invullling aan geven'' door Piet Snijders BUDEL ... lees verder

22-01-07 Warm zicht op mensen

Friesch Dagblad: Van Maasakkers geeft warm zicht op mensen. Een enkeling schrijft wel liedjes over gebeurtenissen in zijn leven. Dat kan op verschillende manieren. Je gebruikt ze als uitgangspunt voor ... lees verder

21-01-07 Schilderijtjes van drie minuten

de Telegraaf: Al bijna dertig jaar zingt Gerard van Maasakkers (57) de mooiste muzikale schilderijtjes, maar eigenlijk altijd in zijn eigen Brabant. Inmiddels, de vijftig voorbij en volgens hem daardo ... lees verder

19-01-07 Nationaal doorgebroken

Leeuwarder Courant: Meer dan een kwart eeuw zit hij al in het vak, de laatste jaren ervan is Brabander Gerard van Maasakkers ook nationaal doorgebroken. Het waarom maakt zijn nieuwe cd 'Zicht' wel dui ... lees verder

16-01-07 ontspannen muzikale portretjes

Folkforum.nl: Van Maasakkers schildert ontspannen muzikale portretjes. In oktober beleefde het programma Zicht van Gerard van Maasakkers zijn première, maar de bijbehorende cd is nu pas verkrij ... lees verder

13-01-07 De strepen van Spits

Frits Spits: 'Gerard geeft z'n liedjes z'n eigen vlees en bloed', aldus Frits Spits over 'Zicht' in het KRO-radioprogramma De strepen van Spits, Radio 2 (iedere zaterdag van 18.00 tot 20.00 uur). ... lees verder

12-01-07 constante kwaliteit

Concerto (mailinglijst week 2): Zou Gerard van Maasakkers nu eindelijk bekend worden bij een groter publiek met zijn nieuwe cd Zicht? Als iemand dit zou verdienen is het Gerard van Maasakkers wel! Con ... lees verder

18-12-06 In 'Zicht' overheerst levenslust

de Stentor: Robert Long is dood. En Gerard van Maasakkers zingt het onbekommerde lied 't Is altijd nou'. Of de dood van Long hem iets heeft gedaan - Gerard vertelt het niet. Aannemelijk is het wel, wa ... lees verder

06-12-06 Koning van het intieme theater

Kanton Oosterhout: Gerard van Maasakkers is zonder twijfel de koning van het intieme theaterconcert. Zijn vorige programma 'Achterland' was een voltreffer en ook zijn nieuwe programma 'Zicht' laat de ... lees verder

27-11-06 Melancholie bij Van Maasakkers

de Volkskrant: Gerard van Maasakkers schrijft al drie decennia liederen in zijn streektaal. Pas de laatste jaren lijkt de zanger uit Nuenen ook buiten Brabant voet aan de grond te krijgen. Van Maasa ... lees verder

17-11-06 Van Maasakkers blijft dicht bij huis

Leeuwarder Courant: Ruim drie jaar geleden maakte  Gerard van Maasakkers zijn Friese debuut in een goed bezette Harmonie in Leeuwarden. Hij beloofde toen binnen niet al te lange termijn naar ... lees verder

14-11-06 De grootse liedjes van Gerard

HetParool: "PSV heeft Ajax verdrongen van de eerste plaats," zegt Gerard van Maasakkers met een ondeugend lachje. "Weer een reden voorfeest." Er wordt geklapt in de Kleine Komedie; ... lees verder

13-11-06 een goed bewaard geheim

Liedkunst.nl: Gerard van Maasakkers is een goed bewaard geheim. Het geheim werd bewaard in Brabant, waar de tweede kunstenaar uit Nuenen al meer dan dertig jaar het leven en de mensen schildert i ... lees verder

11-11-06 Ik heb zelf ook zo'n Brabantse kop

het Parool: Gerard van Maasakkers (1949) is zanger en tekstdichter. Hij heeft het Brabants dialect weten te verheffen tot kunstvorm. Daarmee is hij tussen Den Bosch en Breda wereldberoemd. Maar zijn m ... lees verder

21-10-06 Van Maasakkers is relaxter dan ooit

Achterland was indrukwekkend. Vaders dood maakte het beste los in liedschrijver/zanger Gerard van Maasakkers. Beter kon niet. Of toch? Met zijn nieuwe programma Zicht bestendigt hij het niveau. Ein ... lees verder

09-10-06 teksten 'vanonder de huid'

Brabants Dagblad: Gerard van Maasakkers is behalve zanger, ook een fantastisch spreker. Dat bleek tijdens de Van Gogh- lezing in Den Bosch. In Frankrijk noemen ze het chanson. Het Nederlands heeft er ... lees verder

08-09-06 nieuwe theatershow "Zicht"

BN de Stem: Gerard van Maasakkers is terug met de nieuwe theatershow ‘Zicht’. De zanger uit Budel lijkt met ieder programma beter te worden. De toename van zijn populariteit lijkt gelijke ... lees verder

24-03-06 succes van intergratie

http://lousewiesvanderlaan.hyves.nl (maart 2006):  "Als iemand nog twijfelde aan het succes van intergratie van Marokkanen in Nederland (optreden Carré, Amsterdam) hadden ze moeten z ... lees verder

30-01-06 "Muzikaal vuurwerk"

De Noordoostpolder: ‘Goeienavond, jullie zijn compleet? Een vraag van Gerard van Maasakkers aan de voor de helft gevulde zaal. ‘Wij ook’ en dat klinkt meteen energiek en veelbelovend ... lees verder

28-01-06 "Gerard van Maasakkers muzikale omhelzing"

Fret (Popinstituut Nederland): Als recensent van een popblad is het altijd zaak objectiviteit hoog in het vaandel te hebben staan. Tijdens het optreden van RoyAkkers, de naam van het unieke samenwerki ... lees verder

10-11-05 In een dorp gebeuren dezelfde dingen als in de grote wereld

Dagblad Rijn en Gouwe: Ze bestaan dus nog echt, troubadours, die zingen over het dorp waarin ze geboren zijn, over hun ouders en over hun kleine vreugden en angsten. Ze zijn nog springlevend, zoa ... lees verder

12-08-05 RoyAkkers: een droomkoppel

Vrijdag 12 augustus 2005 - Het opperhoofd en de cowboy van de Brabantstalige muziek samen op één podium. Jan Willem Roy en Gerard van Maasakkers vormen een mooi span.  door Helmu ... lees verder

24-10-04 ...pareltjes in 'Achterland'...

de Volkskrant: In Achterland zingt Van Maasakkers liedjes en vertelt hij anekdotes over Brabant, zijn achterland: het land waar hij leerde ‘lopen, vallen en opstaon’. Het is alsof je met d ... lees verder

11-10-04 Een stil appeltje in de vensterbank

Trouw: Als oudste zoon in een gezin waar vader een hoveniersbedrijf had, lag het voor de hand dat hij de boel ooit over zou nemen. Die zoon, Gerard van Maasakkers, ging ook netjes naar de Middelbare T ... lees verder

11-10-04 een droompremiere

Eindhovens Dagblad: Een week voordat Johan van Maasakkers overleed, zei hij vanuit zijn ziekbed tegen zijn kleindochter dat ze 'hierboven' nog een hovenier nodig hadden. En hovenier was hij altijd gew ... lees verder

06-10-04 Van Maasakkers zoekt verdieping

Eindhovens Dagblad: Overrompelend was zijn succes met het album 'Vol Dagen'. De zalen liepen vol voor Gerard van Maasakkers. Maar dit voorjaar was er ook het overlijden van zijn vader. Zijn nieuwe pro ... lees verder